Year 2 - 9/3/14

DATE: 9March 2014                                                     CLASS: 2A, 2B

SUMMARY OF WHAT WE DID IN THE CLASS:

Assessment forListening

 

HOMEWORK: 

 

Revise Barakhadi (vowels )& numbers. Fruit & vegetables, body parts and animal names.

Learn the song belowfor Baal Sabha on 23/03/2014 Class 2a 7 2b

Class 2A - “MaariMaa”

Bolu Hu To paheloaksharma mama

Paheli ma no paheloaksharma mama

Bolvamasahelobolma mama

Hustabolu, Rudtaboluma mama

Vahalamavahelichhemarima mama

Shalaaejataboluma mama

Bhookhlagetyareboluma mama

Sutapahelaboluhu to ma mama

Ma vagar game nahima mama

Jyajovatyachhemarima mama

Boluhu to paheloaksharma mama

 

 

Class 2A -  “MaariMaa”  To Learn lines for recital

Rudrabhai-  maarImammaIsarsaJmavaanauMbanaavao Co.

Mari Mummy SarasJamvanubanaveche.

 

Nikhilbhai-  maarImaataaAanaMdI Co AnaomanaoJaoksasaMBaLaavao Co

Mari MaataAanandicheane mane jokes sambhlaweche.

 

Shreyaben – maarImaamanaoGarkamakrvaamaaMmaddkro Co.

Mari Maa mane gharkaamkarvamamadudkareche.

 

Krushnabhai- maarImammaImaaruMdyaanaraKao Co.

Mari Mummy marudhyanrakheche.

 

Krishbhai- maarImammaImanaosaarIsaarIvastauMla{Aapao Co jomakofUTbaaolaAnaoJokoT.

Mari Mummy mane saarisaarivastulaiaapechejemke football and jacket.

Shivbhai-  maarImammaInaofroraoraoSarbahuBaavao Co. Anaomanaokao{kvaarKaavaaAapao Co.

Mari mummy ne Ferrero rocherbahubhavecheane mane koikvarkhavaaapeche.

 

Tejbhai-  maarImammaIKaubamaddgaarAnaosaarI Co.

Mari Mummy khubajmadadgaranesaariche.

 

Dharaben-  maarImaataanaorsaao{ krvaIKaUba j gamao Co. AnaoGarDaAaonaomaddkro Co.

Mari Maata ne rasoikarvikhubaj game cheaneGhardaonemadadkareche.

 

Comments